top of page

Time is TBD

|

Ho Chi Minh City

Tìm Người: Vị Trí Cộng tác viên tại Hà Nội

Compassion.vn đồng hành cùng người trẻ trên hành trình hiểu bản thân - phát triển bản thân. Và Compassion.vn mong muốn có bạn đồng hành với chúng tôi, trên hành trình đó!

Registration is Closed
See other events
Tìm Người: Vị Trí Cộng tác viên tại Hà Nội
Tìm Người: Vị Trí Cộng tác viên tại Hà Nội

Thời Gian & Địa Điểm

Time is TBD

Ho Chi Minh City, Ho Chi Minh City, Vietnam

Về Sự Kiện

TÌM NGƯỜI: LÊN THUYỀN CÙNG COMPASSION

(Đăng ký tại: https://www.compassion.vn/human)

Compassion.vn là một Community Hub, hoạt động vì mục đích giúp người trẻ (16-28 tuổi) thấu hiểu bản thân, phát triển bản thân, lựa chọn định hướng... thông qua việc tạo dựng các cộng đồng, dịch/biên tập bài viết chuyên sâu, tổ chức các workshop-khóa học kỹ năng. Tìm hiểu thêm về Compassion.vn: https://www.compassion.vn/about

Từ 2017, Compassion.vn đã tổ chức các workshop (xem thêm: https://www.facebook.com/pg/compassionpage/events) và xây dựng các cộng đồng với khoảng gần 5 ngàn thành viên Active (có hoạt động). Trong giai đoạn tiếp theo, Compassion.vn muốn tạo ra các tác động sâu sắc thông qua hai hoạt động chính: Phát triển nội dung (thông qua nguồn lực cộng đồng) và Tổ chức các sự kiện - khóa học (bằng cách kết nối với những người làm chuyên môn).

🚴‍♀️ Trên chặng đường đó, chúng tôi cần tìm rất nhiều bạn đồng hành. Cho các hoạt động:

1. Thành viên chính thức Compassion Team:

- Vị trí Technical & System: Phụ trách kỹ thuật/công nghệ và phát triển hệ thống công nghệ

- Vị trí Marketing & Communication: Phụ trách marketing và truyền thông

- Vị trí Human & Culture: Xây dựng/phát triển đội ngũ nhân sự và văn hóa đội ngũ

- Vị trí Customer Services: Hoạt động dịch vụ khách hàng (hỗ trợ học viên, người tham dự và dịch vụ nói chung)

(Mô tả công việc chi tiết từng vị trí, sẽ được cập nhật dần trên các kênh thông tin)

2. Tình nguyện viên phát triển nội dung cho hoạt động Compassion Crowdsourcing:

- Về Compassion Crowdsourcing: Crowdsourcing là hình thức sử dụng nguồn lực của cộng đồng để giải quyết các vấn đề của cộng đồng (xem thêm: https://en.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing). Các dự án Crowdsourcing nhỏ mà Compassion.vn đã thực hiện: Dịch/biên tập chuỗi bài "Làm thế nào tôi có công việc tại Mỹ, xem thêm:http://bit.ly/compasscrowd), biên tập Ebook "Introvert Love Yourself" (Xem thêm: https://www.compassion.vn/introvertloveyourself)

- Các hoạt động dự kiến cần bạn tham gia: Dịch/biên tập chuỗi bài từ các nguồn đáng tin cậy về Introvert - Hướng Nội, về HSP - Highly Sensitive Person), phát triển nội dung chuyên môn các workshop-khóa học của Compassion.vn

- Hình thức đồng hành: Dành thời gian rảnh bất kỳ của bạn để hoàn thành một công việc với Compassion.vn (một số công việc cụ thể: Dịch bài viết, biên tập nội dung, tra cứu/kiểm chứng nguồn thông tin tin cậy, upload thông tin lên hệ thống website/cộng đồng của Compassion.vn

3. Các vị trí khác: cộng tác viên truyền thông - cộng tác viên nội dung - cộng tác viên công nghệ. Các vị trí này cộng tác dưới hình thức cộng tác viên (collaborator) - các công việc sẽ được sắp xếp đúng "chuyên môn" của người đăng ký. Các mô tả công việc sẽ được cập nhật dần trong event này hoặc trao đổi trực tiếp với các ứng viên.

(Hãy inbox cho Compassion - nếu chưa có vị trí phù hợp bạn - bởi góc nhìn của Compassionn là "Con người phù hợp trước, vị trí sau").

📗 Đăng ký trở thành Bạn Đồng Hành của Compassion.vn như thế nào:

Dưới đây là một số câu hỏi (trong link đăng ký) nhằm giúp Compassion.vn và bạn hiểu nhau hơn, đa số các thông tin (dài dòng) là không bắt buộc, nhưng Compassion.vn mong bạn dành thời gian chia sẻ để chúng ta hiểu sâu hơn về nhau. Các câu hỏi cần có thời gian suy nghĩ, Compassion.vn khuyến nghị bạn trả lời câu hỏi khi đang có thời gian và cảm xúc cân bằng nhất.

Hình thức 1: Link đăng ký chính thức: https://www.compassion.vn/human

Hình thức 2: Gửi CV kèm vài lời chia sẻ (tham khảo form ở link "hình thức 1"), gửi về info@compassion.vn, theo tiêu đề/subject "Compassion.vn Crowdsourcing - Họ tên bạn - Vị Trí Đồng Hành".

📗 Thời gian đăng ký: Liên tục cho tới khi đủ nguồn lực.

📗 Hình thức làm việc: Tất cả các vị trí đều có thể làm việc trực tiếp hoặc làm việc online. Thời gian làm việc tùy thuộc thời gian của ứng viên, theo trao đổi trực tiếp với Compassion.

📗 Hình thức lựa chọn:

- Compassion.vn sẽ dựa vào thông tin form đăng ký để lựa chọn ứng viên phù hợp ở "vòng sơ tuyển" - Compasion liên hệ trực tiếp với từng ứng viên qua email hoặc inbox Facebook.

- Lưu ý: Do số lượng ứng viên ứng tuyển có thể nhiều, để tiết kiệm thời gian, những ứng viên chưa phù hợp có thể sẽ không nhận được phản hồi. Tuy nhiên Compassion sẽ ưu tiên bạn cho các cộng tác về sau.

📗 Tham gia group dành cho các cá nhân sẵn sàng tham gia các hoạt động tình nguyện viên (tùy theo công việc - thường xuyên hoặc không thường xuyên), tại: https://www.facebook.com/groups/compassionvolunteerteam

Chia Sẻ Sự Kiện

bottom of page