top of page

Time is TBD

|

Location is TBD

Sharing Talk: Purpose - How To Use Emotional Intelligence for Goals, Meaning & Purpose

Có một bước ngoặt trong cuộc đời mỗi con người, khi họ lần đầu tiên suy nghĩ về câu hỏi “Mình muốn làm gì với cuộc đời mình?” Để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đầy thách thức này, đầu tiên, chúng ta cần nhận biết ra, và hiểu được Mục đích, Ý nghĩa, và Lý tưởng sống của cuộc đời mình.

Registration is Closed
See other events
Sharing Talk: Purpose - How To Use Emotional Intelligence for Goals, Meaning & Purpose
Sharing Talk: Purpose - How To Use Emotional Intelligence for Goals, Meaning & Purpose

Thời Gian & Địa Điểm

Time is TBD

Location is TBD

Về Sự Kiện

[English Below] Có một bước ngoặt trong cuộc đời mỗi con người, khi họ lần đầu tiên suy nghĩ về câu hỏi “Mình muốn làm gì với cuộc đời mình?” Để đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đầy thách thức này, đầu tiên, chúng ta cần nhận biết ra, và hiểu được Mục đích, Ý nghĩa, và Lý tưởng sống của cuộc đời mình.

Compassion.vn và Coach Hằng Hà - Network Leader của Sixseconds (Mạng lưới quốc tế về Trí Tuệ Cảm Xúc) tại Việt Nam sẽ chia sẻ về chủ đề này tại buổi chia sẻ “Ứng dụng Trí thông minh cảm xúc trong xác định Mục đích, Ý nghĩa, và Lý tưởng sống”. Đến với sự kiện, bạn sẽ được lắng nghe Coach Hằng Hà chia sẻ về chủ đề này, đi kèm một số hoạt động thực tiễn và tham gia thảo luận ở cuối chương trình với sự dẫn dắt của moderator - anh Phạm Đại Bàng - người sáng lập của Compassion.vn.

Qua buổi chia sẻ về Purpose - Lý Tưởng Sống, bạn sẽ:

 • Hiểu về ý nghĩa của Lý Tưởng Sống, và tầm quan trọng của việc có một Lý Tưởng Sống
 • Hiểu về vai trò của cảm xúc trong việc làm sáng tỏ Lý Tưởng Sống, và giúp chúng ta giữ cam kết với Lý Tưởng Sống của chính mình
 • Viết một ‘bản tuyên bố’ (hoặc bản cập nhật) Lý Tưởng Sống của mình trong năm 2021.

Thông tin về diễn giả: EQ & Career Coach Hằng Hà

Coach Hằng Hà có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực nhân sự, thu hút, quản lý và phát triển nhân tài trong các công ty trong nước và đa quốc gia như Robert Walters, Digiworld, Canon, AS White Global, FrieslandCampina, Unilever v.v… Với các chứng chỉ chuyên môn về Khai Vấn & Trí Tuệ Cảm Xúc:

 • Chứng chỉ khai vấn (coaching) 70 giờ ACSTH theo tiêu chuẩn của Liên đoàn Khai vấn quốc tế (ICF), 2019
 • Chứng chỉ chuyên gia đánh giá EQ (EQ Assessor) bởi tổ chức quốc tế Sixseconds
 • Chứng chỉ hiện diện và kiểm định hồ sơ trí tuệ (Brain Profile) bởi tổ chức quốc tế Sixseconds
 • Chứng chỉ chuyên gia hướng dẫn - ứng dụng trí tuệ cảm xúc cho đội ngũ quản lý (EQ Insights for People Management) bởi tổ chức quốc tế Sixseconds

Các hoạt động trong buổi chia sẻ:

 • Phần 1: Engage - Tương tác
 • Phần 2: Activate - Hoạt động
 • Phần 3: Reflect - Nhìn lại
 • Phần 4: Q&A/Thảo luận

Ngôn ngữ sử dụng trong sự kiện: Tiếng Việt

Đối tượng phù hợp với chương trình:

 • Đối tượng chính: Người tham dự quan tâm đến chủ đề áp dụng cho cá nhân (phát triển bản thân, nâng cao nhận thức)
 • Nhà chuyên môn: những người quan tâm đến chủ đề Trí tuệ cảm xúc (nhà khai vấn, người làm nhân sự, cấp quản lý, điều hành tổ chức…)

Để tham dự buổi chia sẻ:

- Thời gian: 19h-21h, Thứ 4, 28/04/2021

- Địa điểm: Dreamplex Ngô Quang Huy - 42 Ngô Quang Huy, Thảo Điền, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

- Chi phí tham dự: 120.000đ (đây là sự kiện không vì mục đích lợi nhuận, mức phí trên là phí người tham dự chia sẻ chi phí vận hành sự kiện: địa điểm, in ấn…)

- Link đăng ký: https://www.compassion.vn/events-1/sharing-talk-purpose-how-to-use-emotional-intelligence-for-goals-meaning-purpose

Thông tin chuyển khoản phí tham dự:

Tên chủ TK: Công Ty TNHH Folks Group

Số TK: 160398

Ngân hàng: Á Châu - ACB

Nội dung chuyển khoản: Hovaten - Purpose

----

[English]

There is a turning point in each person's life, when they first ask the question of “What do I want to do with my life?” To take the first step in answering this challenging question, we must first establish and understand our Goals, Meaning, and Purpose in life.

Compassion.vn and Coach Hằng Hà - Network Leader of Sixseconds (The Emotional Intelligence Network) in Vietnam will share about this topic in our upcoming sharing talk of "How to use Emotional Intelligence for Goals, Meaning, and Purpose." Coming to this event, you would get to listen to Coach Hằng Hà share her knowledge on this topic, and participate in a discussion at the end of the talk, lead by our moderator, the founder of Compassion.vn - Phạm Đại Bàng.

Through our Sharing Talk: Purpose, you will gain:

-    An understanding of what Purpose means and why it is important

-    The knowledge on the role of emotions in helping us clarify and commit to our Purpose

-    A draft (or new draft) of your own purpose statement for 2021

Information on the speaker: Coach Hằng Hà

-    Certified Coach, 70 hours of ACSTH, by the International Coaching Federation (ICF), 2019

-    Certified EQ Assessor, by the international organization of Sixseconds

-    Certified Brain Profile Assessor, by the international organization of Sixseconds

-    Certified Guidance Expert of EQ Insights for People Management, by the international organization of Sixseconds

Event agenda:

 • Part 1: Engage
 • Part 2: Activate
 • Part 3: Reflect
 • Part 4: Q&A/Discussion

Language: Vietnamese

How to join the event:

- Timing: 19h-21h, 28/04/2021

- Location: Dreamplex Ngo Quang Huy - 42 Ngo Quang Huy, Thao Dien, D2, HCMC

- Fee: 120.000 VND (This is Not For Profit Event, This fee included Operation fee sharing: location, printing fee...)

- Registration link: https://www.compassion.vn/events-1/sharing-talk-purpose-how-to-use-emotional-intelligence-for-goals-meaning-purpose 

Account Details:

Account name: Công Ty TNHH Folks Group

Account number: 160398

Bank: Á Châu - ACB

Transfer description: Fullname - Purpose

 • Purpose Ticket

  Đây là sự kiện không vì mục đích lợi nhuận, mức phí trên là phí người tham dự chia sẻ chi phí vận hành sự kiện: địa điểm, in ấn…

  120.000 ₫
  Giảm giá đã kết thúc

Tổng

0 ₫

Chia Sẻ Sự Kiện

bottom of page