top of page

Bài thực hành: Những việc tốt ngẫu nhiên

Đã cập nhật: 12 thg 12, 2019


Làm thế nào có thể cảm thấy hạnh phúc hơn khi hành động vì người khác.


Thời lượng: Linh hoạt Tần suất: 1 lần / ngày Độ khó: Trung bình


Thời gian yêu cầu

Thay đổi tùy thuộc vào những việc tốt của bạn. Có thể tại bất cứ nơi nào từ vài phút đến vài giờ.
Thực hiện điều này như thế nào

Một ngày trong tuần này, hãy thực hiện năm việc tốt - tất cả năm trong một ngày. Việc lớn hay nhỏ không quan trọng, nhưng sẽ hiệu quả hơn nếu như bạn thực hiện nhiều việc khác nhau.


Những hành động này không phải chỉ để dành cho cùng một người - mà dành cho một ai đó thậm chí không quen biết. Ví dụ như thêm giờ đậu xe cho người xa lạ, hiến máu, giúp bạn bè làm việc vặt hoặc hỗ trợ một bữa ăn cho một ai đó đang cần được giúp đỡ.


Sau mỗi việc, hãy viết xuống ít nhất một hoặc hai câu về những gì bạn đã làm; để hạnh phúc hơn nữa, cùng viết xuống những trạng thái xúc cảm mà bạn cảm nhận được.Tại sao bạn nên thử thực hiện điều này


Tất cả chúng ta đều thực hiện việc tốt lúc này hay lúc khác. Có thể là việc lớn hay việc nhỏ, và những người thụ hưởng thậm chí có thể không nhận thức được điều này. Tuy nhiên, hiệu ứng của chúng có thể ảnh hưởng sâu rộng không chỉ đối với người nhận mà còn đối với người cho. Bài tập này yêu cầu bạn thực hiện năm việc tốt trong một ngày như một cách vừa thúc đẩy sự tử tế trên thế giới vừa vun đắp hạnh phúc cho bản thân và người khác.Tại sao điều này lại hiệu quả


Các nhà nghiên cứu tin rằng thực hành này làm cho bạn cảm thấy hạnh phúc hơn vì nó khiến bạn suy nghĩ cao hơn về bản thân và nhận thức rõ hơn về các tương tác xã hội tích cực. Nó cũng có thể khiến bạn thấy tử tế hơn, hữu ích hơn hoặc có "hành vi xã hội tích cực" - nơi thái độ và khuynh hướng hành động hướng tới người khác. Bằng chứng cho thấy sự đa dạng là chìa khóa: Những người thực hiện cùng một hành vi lặp đi lặp lại dẫn đến một quỹ đạo đi xuống trong hạnh phúc, có lẽ bởi vì một khi mỗi hành động càng trở thành thói quen sẽ càng trở nên ít đặc biệt hơn.Bằng chứng cho thấy thực hành này đem lại kết quả


Lyubomirsky, S., Sheldon, K., & Schkade, D. (2005). Pursuing happiness: The architecture of sustainable changeReview of General Psychology9(2), 111-131.

Những người tham gia nghiên cứu đã thực hiện năm việc tốt mỗi tuần trong sáu tuần đã thấy hạnh phúc tăng lên đáng kể, nhưng chỉ khi họ thực hiện năm việc này trong một ngày thay vì trải ra mỗi tuần. Điều này có thể là do việc trải ra thực hiện nhiều việc tốt nhỏ nhỏ sẽ khiến khó nhớ cũng như khó chiêm nghiệm hơn.

 


Nguồn

Tiến Sỹ Sonja Lyubomirsky, Đại học California, Riverside


------------------------

Người dịch: Diệu Khanh ; Người biên tập: Hải Yến

Chuyên gia review: Đang review bởi chuyên gia: www.compassion.vn/expert

Hình thức dịch: Dịch & biên tập theo hình thức crowdsourcing tại www.compassion.vn/crowdsourcing - Cộng tác làm nội dung tại đây

0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

SPONSORED CONTEN​T

MỜI TÀI TRỢ NỘI DUNG TRÊN COMPASSIO

bottom of page