top of page
  • Ảnh của tác giảTrang

Nhóm Tính Cách INTP Và ISTP Trong MBTI: Họ Có Gì Khác Nhau? (Phần 1)

Thông Tin Từ Compassion Và Người Biên Tập: Trắc nghiệm tính cách Myers-Briggs, hay Chỉ số phân loại Myers-Briggs (Myers-Briggs Type Indication), thường được viết ngắn gọn là MBTI, là một phương pháp sử dụng các câu hỏi trắc nghiệm tâm lý để tìm hiểu tâm lý, tính cách cũng như cách con người nhận thức thế giới xung quanh, đưa ra quyết định cho một vấn đề...

Phương pháp kiểm kê tính cách này khởi nguồn từ các lý thuyết phân loại trong cuốn Psychological Types của Carl Gustav Jung xuất bản năm 1921 và được phát triển bởi Katharine Cook Briggs cùng con gái của bà, Isabel Briggs Myers, từ khoảng Chiến tranh thế giới thứ hai. Các câu hỏi tâm lý ban đầu đã phát triển thành Chỉ số phân loại Myers-Briggs và được công bố vào năm 1962.

MBTI trả lời cho câu hỏi tại sao mỗi người trên thế giới đều có cá tính khác nhau, không ai giống ai vì vậy MBTI tập trung vào các đối tượng dân số bình thường và nhấn mạnh vào sự khác biệt tự nhiên của mỗi người. Ngày nay MBTI đang trở nên phổ biến và được sử dụng như một phương pháp phân loại tính cách khá chính xác, giúp con người hiểu rõ bản thân và những người xung quanh hoặc tìm được công việc phù hợp...

Dù rất phổ biến trong giới kinh doanh trên toàn thế giới, MBTI cũng bị chỉ trích rộng rãi bởi các học giả vì điểm yếu về phương pháp luận, kém hợp lệ về thống kê và kém tin cậy. Theo: Trắc nghiệm tính cách Myers-Briggs

-- Compassion giới thiệu bài viết so sách các type/kiểu tính cách trong MBTI nhằm làm rõ hơn và giúp độc giả hiểu sâu hơn về các nhóm tính cách. Bạn đọc có thể thử làm trắc nghiệm tại: https://www.16personalities.com, bên cạnh đó Compassion cũng giới thiệu danh sách nhiều công cụ trắc nghiệm tính cách khác để bạn đọc thử và tìm hiểu: 20 Công Cụ/Phương Pháp Giúp Khám Phá Tính Cách Cá Nhân.

 

Những người có kiểu tính cách INTP và ISTP có xu hướng chia sẻ nhiều đặc điểm và hành vi giống nhau. Nhóm người thuộc tích cách INTP và ISTP thường logic, phân tích và tập trung. Những cá nhân này có động lực để vượt trội, nhưng họ đạt được mục tiêu theo những cách khác nhau.

Những người thuộc nhóm tính cách ISTP (Nhóm ISTP) thường tự tin vào lựa chọn của họ trong khi những người thuộc nhóm tính cách INTP (Nhóm INTP) có thể nghi ngờ mọi quyết định. Điều này dẫn đến các đường đời khác nhau cho những người thuộc nhóm tính cách INTP hoặc ISTP nói chung.


Dưới đây là một cái nhìn sâu hơn về một số khác biệt khác giữa những tính cách này.

Ghi chú nhanh: Các nghiên cứu cho thấy mọi người kiếm được nhiều tiền hơn khi họ tăng cường sự tự tin. Tự tin là một kỹ năng mà bạn có thể cải thiện.


Photo by Igor Kasalovic on Unsplash

Kiểu tính cách ISTP có nghĩa là gì?

Là kiểu người hướng nội (Introversion), giác quan (Sensing), lý trí (Thinking), linh hoạt (Perceiving) (ISTP) dựa trên bốn chức năng tâm lý chính của Myers-Briggs.


Những cá nhân này là những người hướng nội thích phản ánh nội tâm. Họ là những người suy nghĩ logic nhưng cũng cởi mở. Nhóm ISTP là nhóm những người sử dụng các giác quan, dựa vào chi tiết cụ thể thay vì mang tính trừu tượng, khái quát để đưa ra kết luận. Họ cũng có xu hướng sử dụng logic hơn cảm xúc khi đánh giá các quyết định. Tuy nhiên, họ cũng có tính tự phát và có khả năng thích ứng cao.

Kiểu tính cách INTP có nghĩa là gì?

Những người có tính hướng nội (Introversion), trực giác (Intuitive), lý trí (Thinking), linh hoạt (Perceiving) (INTP) cũng là người hướng nội, suy nghĩ logic và linh hoạt.


Họ là kiểu người linh hoạt thích giữ các lựa chọn của họ mở thay vì gắn bó với một cách tiếp cận nhất định. Là kiểu người lý trí, hay suy nghĩ, INTP dựa vào sự thật. Tuy nhiên, họ cũng sử dụng trực giác, cho phép kết hợp giữa logic và lý luận trừu tượng. Thay vì tập trung vào hiện tại, họ có thể nhìn vào bức tranh lớn hơn.

Sự khác biệt chính giữa INTP và ISTP là gì?

Các kiểu tính cách INTP và ISTP được phân loại dựa trên Chỉ số phân loại tính cách Myers-Briggs (MBTI) ban đầu. MBTI dựa vào bốn chức năng tâm lý chính được đề xuất bởi bác sĩ tâm thần Carl Jung. Mỗi người phụ thuộc nhiều hơn vào một trong những chức năng này hầu hết thời gian, dẫn đến tính cách khác nhau.


Myers và Briggs đã tạo ra bốn nhóm chính để thể hiện sự ưu thế của các chức năng này. Bao gồm các nhóm:

  1. Hướng nội hoặc hướng ngoại

  2. Giác quan hoặc trực giác

  3. Lý trí hoặc cảm xúc

  4. Nguyên tắc hoặc linh hoạt


INTP và ISTP cùng chia sẻ ba trong bốn phẩm chất từ mỗi loại:

  1. Hướng nội

  2. Lý trí

  3. Linh hoạt


Sự khác biệt chính giữa INTP và ISTP liên quan đến ưu tiên với sử dụng các giác quan hoặc trực giác. Việc bạn ưu tiên về sử dụng giác quan hoặc trực giác có thể ảnh hưởng đến cách bạn xử lý thông tin mới. Người cảm nhận sử dụng năm giác quan của họ trong khi người trực giác thì trừu tượng hơn.Phương thức lập luận: Dựa trên sự kiện cụ thể hay dựa trên các khái niệm trừu tượng

Lập luận

Với các nhóm tính cách INTP và ISTP có thể sử dụng các phương pháp tiếp cận khác nhau để lập luận.


Vì các cá nhân thuộc tính cách ISTP phụ thuộc nhiều hơn vào các giác quan của họ, họ thích các chi tiết cụ thể. Họ rất chú ý đến dữ liệu thô mà họ nghe, nhìn thấy và chạm vào. Những người sử dụng các giác quan cũng có nhiều khả năng sử dụng những kinh nghiệm từ quá khứ trong quá trình ra quyết định.


Các INTP phụ thuộc nhiều hơn vào trực giác và bản năng lập luận. Họ tìm kiếm các kết nối giữa các khái niệm trừu tượng và tìm hiểu các ẩn ý.


Nhiệm vụ phức tạp

Khi giải quyết một nhiệm vụ phức tạp, kiểu người ISTP thường chia nhỏ nhiệm vụ thành các bước để thực hiện. Họ sử dụng một cách tiếp cận tuyến tính và hoàn thành mọi thứ theo trình tự. Tất cả mọi thứ nên có một khởi đầu, khoảng giữa và kết thúc.


Trong khi thực hiện cùng một nhiệm vụ, kiểu tính cách INTP có thể tập trung nhiều hơn vào bức tranh lớn và áp dụng các mô hình trừu tượng để tìm ra giải pháp phù hợp. Thay vì chia nhỏ nhiệm vụ thành các bước để thực hiện, họ có thể sử dụng cách tiếp cận mang tính chất “lỏng” hơn.


Sự linh hoạt

Mặc dù hai kiểu tính cách INTP và ISTP có thể có các ưu tiên khác nhau để xử lý thông tin, cả hai loại tính cách vẫn linh hoạt và cởi mở với các ý tưởng mới.

INTP và ISTP là những kiểu tích cách "linh hoạt". Họ cởi mở và khám phá nhiều hơn trong lập luận của họ.

Các ISTP có thể lập kế hoạch cẩn thận các bước cần thiết để hoàn thành một nhiệm vụ nhưng có thể dễ dàng điều chỉnh kế hoạch. Họ không bướng bỉnh hay cứng nhắc và cởi mở chấp nhận những ý tưởng mới. INTP cũng là nhóm có đầu óc cởi mở. Lý luận trừu tượng của họ đi đôi với bản chất tò mò của họ.


Trong khi cả hai nhóm tính cách đều linh hoạt và cởi mở, những cảm xúc thường bị che giấu khỏi thế giới bên ngoài. Cả hai nhóm tính cách INTP và ISTP đều là người hướng nội và có thể không cộng tác dễ dàng với người khác.


 

Nguồn bài dịch: https://liveboldandbloom.com/02/personality-types/intp-vs-istp Người dịch: Trang ; Người biên tập: Anh Đào Lê Chuyên gia review: Đang review bởi chuyên gia: www.compassion.vn/expert Hình thức dịch: Dịch & biên tập theo hình thức crowdsourcing tại www.compassion.vn/crowdsourcing - Cộng tác làm nội dung tại đây

0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating

SPONSORED CONTEN​T

MỜI TÀI TRỢ NỘI DUNG TRÊN COMPASSIO

bottom of page