top of page

Ngành Sức Khỏe Tinh Thần Việt Nam: Nhìn Tổng Thể-Những Lo Ngại-Hạ Tầng Dịch Vụ&Chuẩn Bị Để Gia Nhập?

Đã cập nhật: 10 thg 12, 2020

Lĩnh Vực Chăm Sóc Sức Khỏe Tinh Thần (Mental Healthcare Industry) (1) tại việt Nam là một lĩnh vực vẫn đang phát triển. Chính phủ Việt Nam đã thành lập Chương Trình Sức Khỏe Tinh Thần Quốc Gia (gọi tắt là NMHP), tuy nhiên các chuyên gia trong ngành đã lưu ý rằng Chương Trình (NMHP) này chỉ tiếp cận được khoảng 30% dân số, và chỉ tiếp cận tới một danh sách rất hạn hẹp các vấn đề tinh thần (thuộc sức khỏe tinh thần).

Bạn muốn đọc thêm?

Đăng ký www.compassio.info để tiếp tục đọc bài đăng dành riêng này.

Đăng ký ngay
0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

SPONSORED CONTEN​T

MỜI TÀI TRỢ NỘI DUNG TRÊN COMPASSIO

bottom of page