A forested landscape behind a large, vin

Retreat: Improv Living
(Sống Như Ứng Tác)

Chương trình Retreat nguyên ngày 'Sống Như Ứng Tác' với những khơi gợi về chăm sóc thân-tâm-trí (body-soul -mind). Nhằm truyền cảm hứng một cách sống 'sống như ứng tác' (improv living). Với các hoạt động: chuyển động - viết lách - yoga.

Host by
Compassio 2.png

Thời Gian: 9h-17h, Ngày 9/1

Tại: 28 Thảo Điền, Q2, HCM

Partner
Yoga Pod.jfif

"Sống Như Ứng Tác (Improv Living) - là khởi đầu của một phong cách sống. Nơi mà mỗi người sẽ sống với sự đón nhận, mở lòng và trao gửi. Những gì đến và đi. Gom góp và gói ghém lại thành 'tác phẩm sống' của riêng mình"

Yoga
Khởi Động

Một vài thực hành Yoga nhẹ nhàng, để hít thở sâu, làm ấm cơ thể trước khi 'sống như ứng tác'

Chuyển Động
Kết Nối Cơ Thể

Các thực hành chuyển động (movement) nhằm kết nối với cơ thể, chuyển động như một dòng chảy. 

Thơ Ca & Viết 
Hiểu Mình

Thực hành viết để hiểu mình, nhắn gửi chính mình & chăm lo cho tâm lý. Bên cạnh những sáng tạo thơ ca (được hướng dẫn), viết sáng tạo

Showcase
Cùng Trình Diễn

Cùng thể hiện, chia sẻ, kết nối với nhau thông qua những g&igra