top of page

Tôi đã học cách tha thứ cho cha mình như thế nào?

Đã cập nhật: 31 thg 1, 2020

Khi mà bạn trưởng thành trong một gia đình có người nghiện rượu, bạn sẽ học được cách làm thế nào để trở nên vô hình.

Bạn muốn đọc thêm?

Đăng ký www.compassio.info để tiếp tục đọc bài đăng dành riêng này.

Đăng ký ngay
0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

SPONSORED CONTEN​T

MỜI TÀI TRỢ NỘI DUNG TRÊN COMPASSIO

bottom of page