top of page

Nói về tình hình sức khỏe trên các trang mạng xã hội

Bài chia sẻ từ Rachel Hill - Một tác giả, và cũng là người vận động/tuyên truyền về sức khỏe, liên quan đến bệnh nhân tuyến giáp. Rachel chia sẻ quan điểm để khuyến khích những người bị bệnh nói riêng và những người gặp khó khăn về sức khỏe (bao gồm cả sức khỏe tâm thần) nói chung, hãy mạnh dạn chia sẻ vấn đề & kết nối với thế giới.

Bạn muốn đọc thêm?

Đăng ký compassio.info để tiếp tục đọc bài đăng dành riêng này.

0 bình luận

Bài đăng liên quan

Xem tất cả

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.

SPONSORED CONTEN​T

MỜI TÀI TRỢ NỘI DUNG TRÊN COMPASSIO

bottom of page