top of page

Thời gian sẽ được cập nhật sớm

|

Ebook sẽ được phân phối ở nhiều hình thức

SỰ KIỆN: NHẬN EBOOK "INTROVERT - LOVE YOURSELF"

WIG - Hướng Nội Tuyệt Vời chuẩn bị ra mắt tập Ebook "Introvert - Love Yourself" trong thời gian rất gần tới. Đây là bản Ebook mà WIG đã cùng với tất cả các tác giả cùng team Admin đã dành nhiều thời gian thiết kế. Trước khi bản chính thức được công bố, mời các thành viên đăng ký nhận Ebook tại đây!

Đã đóng đăng ký nhận Ebook
Xem các hoạt động khác
SỰ KIỆN: NHẬN EBOOK "INTROVERT - LOVE YOURSELF"
SỰ KIỆN: NHẬN EBOOK "INTROVERT - LOVE YOURSELF"

Thời Gian & Địa Điểm

Thời gian sẽ được cập nhật sớm

Ebook sẽ được phân phối ở nhiều hình thức

Về Sự Kiện

Bản Ebook dự kiến sẽ được phát hành Online nhằm gây quỹ cho dự án Compassion.vn - Dự án vận hành cộng đồng WIG - Hướng Nội Tuyệt Vời. WIG mong rằng bản Ebook này sẽ tạo được cảm hứng cho những người hướng nội yêu và trân trọng bản thân hơn. Để lại thông tin cá nhân WIG sẽ gửi bản Ebook đến liên lạc của bạn.

Chia Sẻ Sự Kiện

bottom of page