top of page

Time is TBD

|

Location is TBD

Học Bổng: Đăng Ký Nhận Học Bổng Bán Phần Khóa Học Quiet Communication

Với tinh thần "Pay It Forward", Compassion.vn muốn tạo điều kiện để những người thực sự cần các hoạt động của mình, mà gặp khó khăn trong câu chuyện tài chính, vẫn tiếp cận được sự hỗ trợ. Compassion.vn sẽ luôn có những chính sách hỗ trợ trong các hoạt động của mình.

Registration is Closed
See other events
Học Bổng: Đăng Ký Nhận Học Bổng Bán Phần Khóa Học Quiet Communication
Học Bổng: Đăng Ký Nhận Học Bổng Bán Phần Khóa Học Quiet Communication

Thời Gian & Địa Điểm

Time is TBD

Location is TBD

Về Sự Kiện

Trong quá trình vận hành cộng đồng và tổ chức các hoạt động, Compassion.vn nhận thấy có nhiều thành viên là học sinh - sinh viên, với điều kiện tài chính eo hẹp. Compassion.vn luôn mong muốn có thể tiếp cận và hỗ trợ đến càng nhiều người càng tốt, tuy nhiên vì câu chuyện nguồn lực, Compassion.vn cần các chi phí để vận hành, và có một số hoạt động có thu phí.

Với tinh thần "Pay It Forward", Compassion.vn muốn tạo điều kiện để những người thực sự cần các hoạt động của mình, mà gặp khó khăn trong câu chuyện tài chính, vẫn tiếp cận được sự hỗ trợ. Compassion.vn sẽ luôn có những chính sách hỗ trợ trong các hoạt động của mình. Dựa trên một số điều kiện: Người nhận thực sự cần & cam kết hỗ trợ lại người khác nếu họ thực sự cần.

Ở khóa học Quiet Communication lần này, Compassion.vn sẽ dành 01 phần học bổng bán phần (50%) cho người nào:

- Gặp khó khăn trong câu chuyện giao tiếp, hòa nhập với môi trường mới

- Gặp khó khăn trog điều kiện tài chính ở thời điểm hiện tại (khiến bạn mặc dù cần khóa học nhưng không đăng ký học được)

- Sẵn sàng hỗ trợ lại người khác hoặc tham gia vào các hoạt động vì cộng đồng của Compassion.vn (tham khảo tại đây: https://compassion.vn/about).

Tất cả các tiêu chí này, Compassion.vn sẽ dựa trên chia sẻ của bạn tại form đăng ký và nhận định bằng góc nhìn của Compassion.vn để lựa chọn người phù hợp nhất.

Đăng ký tại (duy nhất tại form này): https://www.compassion.vn/events-1/hoc-bong-dang-ky-nhan-hoc-bong-ban-phan-khoa-hoc-quiet-communication

Chân thành!

Chia Sẻ Sự Kiện

bottom of page