top of page

"Improv Living - is the beginning of a lifestyle. Where each person will live with acceptance, openness and giving. What comes and goes. Collecting and packing into ' living works' own"

Yoga
Khởi Động

Một vài thực hành Yoga nhẹ nhàng, để hít thở sâu, làm ấm cơ thể trước khi 'sống như ứng tác'

Chuyển Động
Kết Nối Cơ Thể

Các thực hành chuyển động (movement) nhằm kết nối với cơ thể, chuyển động như một dòng chảy. 

Thơ Ca & Viết 
Hiểu Mình

Thực hành viết để hiểu mình, nhắn gửi chính mình & chăm lo cho tâm lý. Bên cạnh những sáng tạo thơ ca (được hướng dẫn), viết sáng tạo

Showcase
Cùng Trình Diễn

Cùng thể hiện, chia sẻ, kết nối với nhau thông qua những gì đã sáng tạo, hình thành như một hình thức 'ứng tác sống'

Retreat With Who?

269982566_2842446939381213_5182185678437441126_n.jpg

Le Mai Anh

Dance Artist - Dance Artist

Artist, contemporary dancer, performer, teach many dance programs & guide movement activities for a wide range of audiences

2.png

Pham Dai Bang

Writer - Writer

Write, create & practice writing tools to express thoughts, understand yourself & take care of your spirit. 

(With guest: David - Yoga practice instructor!
As well as many interesting companions in the program)

Where is the Retreat?

Retreat at Complex 28 Thao Dien
(with indoor activities at Yoga Pod & outdoor activities in the complex)

Retreat What?

Body

Chăm Sóc 'Thân'

Các thực hành chuyển động, thư giãn cơ thể, hít thở sâu & kết nối với người khác

LD6xXSO.jpeg

Mind

Chăm Lo 'Trí'

Hiểu về tâm trí (mind) và chăm lo cho tâm trí một cách lành mạnh

211227-246.jpg

Soul

Chăm sóc 'Tâm'

Các hoạt động chăm lo cho đời sống tâm hồn trong những ngày cuối năm bận rộn

le-mai-anh-elle-vn-1-.jpg

Relation

Kết nối 'thân - tâm - trí'

Xuyên suốt là các hoạt động đi qua cả các góc độ thân-tâm-trí. Và kiến tạo sự kết nối giữa những người tham dự

260661659_10226979845990384_9083816736994626076_n.jpg

Timeline & Activity Details

le-mai-anh-elle-vn-6-.jpg

Sống Như Ứng Tác Với Chính Mình

Thực hành
chuyển động & viết

̣̣09h30-12h00

Facilitator:
Lê Mai Anh - Phạm Đại Bàng

211227-117.jpg

Sống Như Thơ Ca - Điệu Nhảy

Cùng sáng tạo qua viết & chuyển động

13h00-15h00

Facilitator: Phạm Đại Bàng - Lê Mai Anh

DSCF0833.JPG

Sống Như Buổi Trình Diễn

Showcase ấn phẩm viết và chuyển động

15h30-17h00

Facilitators &
Người tham dự

Fees to attend the Retreat?

The program is limited to 15 seats
(to ensure the deepest retreat quality)

1,000,000 VND

Includes lunch, tools - learning materials... and much more
dear!

Payment information: 

 Account owner's name: Folks Group Co., Ltd; 

Account number: 160398 at Bank: Asia - ACB;
Transfer content: Full name- Phone number - SNUT

Register for Retreat?

GettyImages-1272319404_ravid.jpg

Living.
Like improvisation

Đăng ký
bottom of page