top of page

"Sống Như Ứng Tác (Improv Living) - là khởi đầu của một phong cách sống. Nơi mà mỗi người sẽ sống với sự đón nhận, mở lòng và trao gửi. Những gì đến và đi. Gom góp và gói ghém lại thành 'tác phẩm sống' của riêng mình"

Yoga
Khởi Động

Một vài thực hành Yoga nhẹ nhàng, để hít thở sâu, làm ấm cơ thể trước khi 'sống như ứng tác'